top of page

ԿՐՈՂ ՊԱՏ

      Պանելը կազմված է պենոպոլիստիրոլից և ամրանային կմախքից։

      Պենոպոլիստիրոլի հաստություն՝

​  -   50 մմ                    -   150 մմ

  -   100 մմ                  -   200 մմ

       Ամրանների հաստություն՝

  -   8 մմ

  -   4 մմ կամ 5 մմ

 Պանելը կարող է ունենալ 5 և 9 շարք ամրանային կմախք։

  -  5 շարք ամրանային կմախք ունեցող EPG պանելը կարող է ծառայել որպես՝ արտաքին պատ առանց սյան եւ հեծանի, եթե չի նախատեսվում հաջորդ հարկի ավելացում։

  -  9 շարք ամրանային կմախք ունեցող EPG պանելը կարող է օգտագործվել որպես՝ արտաքին պատ առանց սյան եւ հեծանի, եթե նախատեսվում է մինչեւ 3 հարկի ավելացում։

ԿԱՊ

Էլ. հասցե: info@apricotllc.am

Հեռախոս: +374-55-77-10-30,

                 +374-12-77-20-30

                  

Գլխավոր գրասենյակ

Շիրակի 86 փողոց, 0085, Երևան , Հայաստան

bottom of page