top of page

ՈՉ ԿՐՈՂ ՊԱՏ

     Պանելը կազմված է պենոպոլիստիրոլից և ամրանային կմախքից։

     Պենոպոլիստիրոլի հաստություն՝

  -   50 մմ                    -   150 մմ

  -   100 մմ                  -   200 մմ

      Ամրանների հաստութուն՝

  -   5 մմ

  -   4 մմ

     Պանելը ունի 5 շարք ամրանային կմախք։

Կարող է ծառայել որպես պարիսպ, հատակ, ներքին պատ և արտաքին պատ սյուների առկայությամբ։

ԿԱՊ

Էլ. հասցե: info@apricotllc.am

Հեռախոս: +374-55-77-10-30,

                 +374-12-77-20-30

                  

Գլխավոր գրասենյակ

Շիրակի 86 փողոց, 0085, Երևան , Հայաստան

bottom of page